Bestuur

Het bestuur komt 1 á 2 keer in de maand samen voor overleg. Zolang de Corona maatregelen nog van toepassing zijn, vergaderen zij online.Bestuur 2020-2021

Freek Oosting heeft de afgelopen 12 jaar als voorzitter, met hart en ziel toezicht gehouden op het reilen en zeilen van de club. Eind van dit seizoen stopt hij er mee en komt zijn positie vrij. Er zijn nu nog 2 bestuursfuncties open. Heb je wat tijd over, ben je op zoek naar een nieuw uitdaging of wil je je vrije tijd zinvol invullen, kijk dan hieronder of een van onze bestuursfuncties je aanspreekt. Stuur een berichtje naar info@wasps.nl voor meer informatie.


Vacatures

Voorzitter


Hoofdtaak


Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging in- en extern.


 • heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid;

 • zit de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor;

 • zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda;

 • delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaard takenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering;

 • begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken;

 • functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor;

 • houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid;

 • vertegenwoordigt de vereniging naar de sportbond en andere externe partijen;

 • onderhoudt contacten met andere verenigingen (in de eigen sport) en andere mogelijke samenwerkingspartners.


Kerncompetenties

 • teamleider kwaliteiten;

 • delegeren;

 • stimuleren;

 • communicatief vaardig;

 • scheidt hoofdzaken van bijzaken

Technische Commissie

Bestuurslid technische commissie

Hoofdtaak


Verantwoordelijk voor het rugby technische beleid zowel binnen de senioren als de jeugd.


 • leidt de technische commissie;

 • vertegenwoordigt de TC binnen het verenigingsbestuur;

 • coördineert het algeheel sporttechnisch beleid en stelt (mede) het technisch beleidsplan op:

 • coördineert de taakverdeling binnen de commissie;

 • overlegt de behoefte aan trainer(s) met het bestuur;

 • overlegt en coördineert wie, wanneer bepaalde cursussen kan/dient te volgen (scheidsrechterscursus, trainerscursussen, jeugdbegeleider, enz..);

 • zorgt voor goede communicatie tussen het bestuur en de TC;

 • onderhoudt het vakinhoudelijke contact met de trainer(s), voert bijvoorbeeld beoordelingsgesprekken in nauw overleg met de voorzitter;

 • stimuleert de trainer(s) om applicatiecursussen te volgen.


Kerncompetenties

 • communicatief vaardig;

 • ervaring en deskundigheid betreffende rugbysport technische zaken;

 • beleidsmatig en planmatig denken en werken;

 • werken in teamverband;

 • coördineren

Barzaken

Bestuurslid horeca commissie

Hoofdtaak


Verantwoordelijk voor het bar/horeca beleid.


 • leidt de horeca commissie;

 • vertegenwoordigt de commissie binnen het verenigingsbestuur;

 • coördineert en evalueert het algeheel bar/horeca beleid;

 • overlegt intensief met het bestuurslid accommodatie

 • draagt zorg voor de naleving van de wet- en regelgeving voor het clubhuis;

 • zit vergaderingen voor van de horeca commissie;

 • is verantwoordelijk voor de bemensing van de bar en keuken;

 • is verantwoordelijk voor het in- en verkoopbeleid;

 • is verantwoordelijk voor het prijsbeleid;

 • draagt zorg voor de uitvoering van de clubhuis activiteiten;

 • geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan, richting het bestuur en koppelt dit terug aan de commissieleden;

 • doet verslag van commissie vergaderingen naar het bestuur.


Kerncompetenties

 • planmatig kunnen werken;

 • ervaring en deskundigheid betreffende horeca organisatie;

 • communicatief vaardig;

 • werken in teamverband;

 • coördineren